Trenerzy

Paweł Moszner

Szef szkolenia i Trener

Były oficer GROM, wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Autor procedur antynapadowych i antyterrorystycznych dla ministerstw, banków, firm, energetyki oraz placówek edukacyjnych. Twórca programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa. Wykłada na posiedzeniach zarządów banków i międzynarodowych korporacji. Szkoli personel dyplomatyczny i biznesowy.

Kilkukrotnie oddelegowany do służby za granicą m.in. w elitarnym 22 Pułku SAS, US Special Forces. Posiada certyfikaty Rządu USA oraz Departamentu Sprawiedliwości USA, Certyfikat Rządu USA Sky Marshal, specjalisty ochrony lotnictwa cywilnego. Dowódca GROM nadał mu tytuł Instruktora Technik Antyterrorystycznych. Ekspert strzelectwa z certyfikatem Rządu USA.

Odznaczony za zasługi dla obronności kraju oraz działalność edukacyjną i patriotyczną. Posiada Odznakę GROM nr 93. Główny twórca barw i odznaki jednostki GROM.

Zespół trenerów

Nasz zespół trenerów realizował audyty i największe zlecenia na szkolenia antynapadowe i antyterrorystyczne w skali kraju dla wielu renomowanych banków, korporacji, firm i instytucji na terenie Polski jak również i Czech, Słowacji, Węgier, Francji, Belgii, Włoch, Austrii oraz Grecji.

Nasi spacjaliści zdobywali doświadczenie podczas służby w kraju i za granicą w Jednostce GROM, służbach specjalnych i policji. Wszyscy posiadają wymagane do prowadzenia określonych szkoleń dyplomy i certyfikaty oraz są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Tworzymy kilka grup szkoleniowych gotowych do działania na terenie całego kraju i za granicą.

Opinie i oceny naszych Zleceniodawców wyrażone zostały w otrzymanych referencjach, które z dumą prezentujemy.

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami?