Dla nauczycieli i pracowników szkół

Możliwość pojawienia się różnorodnych zagrożeń, stwarza konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom. Z myślą o sektorze edukacji, opracowaliśmy szkolenia połączone z ćwiczeniami aktywizującymi uczestników. Zajęcia w praktyczny sposób przygotowują kadrę nauczycielską do stawienia czoła sytuacjom kryzysowym. 

Program
Zdobyte kompetencje
Forma zajęć
Czas trwania
Certyfikat
Zaufali nam

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami?