Paweł Moszner

Były oficer GROM wywodzący się z przedwojennej rodziny oficerskiej z II RP. Twórca, właściciel firmy szkoleniowej od 1998 roku. Od ponad 20 lat tworzy i prowadzi projekty szkoleniowe dla instytucji, banków i firm w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 

Autor procedur antynapadowych i antyterrorystycznych dla ministerstw, banków, firm, energetyki oraz placówek edukacyjnych. Twórca programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa. 

Wykłada i szkoli w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa członków zarządu banków i międzynarodowych korporacji, personel dyplomatyczny i biznesowy. Współpracuje z partnerami zagranicznymi. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostce GROM w kraju i na świecie, w służbach specjalnych i policji. Był kilkukrotnie oddelegowany do służby za granicą m.in. w elitarnym 22 Pułku SAS, US Special Forces. Posiada certyfikaty Rządu USA oraz Departamentu Sprawiedliwości USA, Certyfikat Rządu USA Sky Marshal, specjalisty ochrony lotnictwa cywilnego. Dowódca GROM nadał mu tytuł Instruktora Technik Antyterrorystycznych. Ekspert strzelectwa z certyfikatem Rządu USA.

Wieloletni instruktor spadochronowy i strzelecki, zdobywca pucharu strzeleckiego Top Gun podczas ćwiczeń w USA.

Na pierwszy stopień oficerski został mianowany przez Prezydenta RP w 1995 roku po uzyskaniu dyplomu Wyższej Szkoły Policji. Odznaczony za zasługi dla obronności kraju oraz działalność edukacyjną i patriotyczną. Posiada Odznakę GROM nr 93. Główny twórca barw i odznaki jednostki GROM.

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami?