Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa

Dla nauczycieli i pracowników szkół

Możliwość pojawienia się różnorodnych zagrożeń, stwarza konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom. Z myślą o sektorze edukacji, opracowaliśmy szkolenia połączone z ćwiczeniami aktywizującymi uczestników. Zajęcia w praktyczny sposób przygotowują kadrę nauczycielską do stawienia czoła sytuacjom kryzysowym.

Zobacz

Ewakuacja budynków

Zagrożenia terrorystyczne stawiają nowe wyzwania w razie ewakuacji podczas ataku terrorystycznego. Nie będzie to taka sama ewakuacja jak na wypadek pożaru. Możliwe, że wyznaczone miejsca zbiórki po ewakuacji znajdą się w strefie zagrożonej. Część dróg ewakuacji może nie być dostępna. Dostosowujemy istniejące plany i instrukcje ewakuacji do nowych wyzwań i sprawdzamy je w praktyce. W ramach naszych szkoleń zapewniamy pełną obsługę od przygotowania i organizacji aż do realizacji ewakuacji obiektu lub jego części.

Zobacz

Bezpieczeństwo biznesu

W ramach współpracy nasi trenerzy mogą przeprowadzić cykl szkoleń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w firmie.

Zobacz

Bezpieczeństwo VIP

Profesjonalne przygotowanie naszych wszystkich trenerów i ich wieloletnie doświadczenie pozwala nam na prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa skierowanego do osób VIP.

Zobacz

Szkolenie z negocjacji / mediacji

Profesjonalne przygotowanie naszych wszystkich trenerów i ich wieloletnie doświadczenie pozwala nam na prowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji.

Zobacz

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami?